แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

PDFพิมพ์อีเมล

 

  นายมาริส  บีฮิง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
 
  นายคณิต  อินทร์แสง
วุฒการศึกษา ป.ตรี
 
  นายกุศล  สะอุ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
   
  นายจรัล  แก้วรัตนะ
วุฒิการศึกษา ปทส  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
 
  นายอับดุลอาซิ  ดอแม็ง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 
  นายวิฑูร  ทรีศรี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี