บุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต

PDFพิมพ์อีเมล

 

นางสาวยุพยง  ยะมะกา พนักงานราชการ(ครู)
นางสาวฮายาตี  เจะเมาะ พนักงานราชการ(ครู)
นายมูฮัมหมัด  กะลูปู เจ้าหน้าที่
นายพิสิษฐ์  ศรีจันบาล ยามรักษาความปลอดภัย
นางศิริพร  ภู่ประเสริฐสรรค์ ยามรักษาความปลอดภัย