แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

PDFพิมพ์อีเมล

 

  นายสมนึก ธรรมชาติ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุฑศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์
 
     นายอัซมัน  ดรอแม
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  นายชัยรัตน์  จีนเที่ยง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกสารสนเทศคอมพิวเตอร์
   
  นายปณชัย  ศรีแก้ว
  วุณิการศึกษา ป.ตรี