โครการศูนย์ซ่อม Fixit Center ระหว่างวันที่ 8-30 สิงหาคม 2558 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

PDFพิมพ์อีเมล

โครการศูรย์ซ่อม Fixit Center
ระหว่างวันที่ 8-30 สิงหาคม 2558 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา