นายวุฒิชัย รัตน์น้อย พบปะนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย พบปะนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันแรกของการเปิดภาคเรียน) พร้อมมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้ด้วย
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง