โครงการ Fix it Center ประจำปี 2561 ณ ป้อมอาสาสมัครพิทักษ์ถิ่นกวางหลง หมู่ 1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการมอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ Fix it Center
ประจำปี 2561 ภาระกิจ1. บริการซ่อม (Repair) 2. บริการพัฒนา (Top Up) กิจกรรมพัฒนาเสื้อยึดสกรีน ของที่ระลึก
ณ ป้อมอาสาสมัครพิทักษ์ถิ่นกวางหลง หมู่ 1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา