คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ชมรมพระพุทธศาสนา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา06.30 น. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ชมรมพระพุทธศาสนา วิทยาลัยการอาชีพเบตง
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ เวลา 15.30 น. ร่วมเวียนเทียน 
เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา