ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และอบายมุข (โรงเรียนสีขาว) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 145
2 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 146
3 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย อวท. ภาคใต้ วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 144
4 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 139
5 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 137
6 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 8 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 87
7 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 8 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 52
8 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 8 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 46
9 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมงานเทศกาลอาหารจีนกวางไส วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 49
10 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรงานติดตั้งระบบเครื่องเสียง วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 47

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL