ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 180
2 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมต้อนรับนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตามได้ลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและขับเคลื่อนการเพิ่มปริมาณผู้เรียน วันที่ 6 มีนาคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 178
3 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู บุคลากรได้ดำเนินงานจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ิ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ผู้ดูแลระบบ 182
4 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการาอชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สอศ เพื่อชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ดูแลระบบ 171
5 คณะผู้บริหาร และครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ดูแลระบบ 167
6 การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 257
7 คณะผู้บริหารและครูได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 211
8 กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้ดูแลระบบ 257
9 ในระหว่างวันทีั่ 17 -18 มกราคม 2565 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนิการจัดการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผู้ดูแลระบบ 205
10 นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ 304

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL