ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอเบตง ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส. ผู้ดูแลระบบ 123
2 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผู้ดูแลระบบ 103
3 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 (ภาคปกติและภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้ดูแลระบบ 119
4 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.2 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผู้ดูแลระบบ 92
5 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันประสูติครบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ผู้ดูแลระบบ 96
6 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นายชัยรัตน์ จีนเที่ยง และนางสาวสโลชา กันตังกุล วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผู้ดูแลระบบ 107
7 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยและได้รับเกียรติจาก นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอธารโต และหัวหน้าส่วนราชการข้าร่วมพิธียกเสาเอก(ศาสนาพุทธ)และการละหมาดฮาญัต(ศาสนาอิสลาม) ในก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต ผู้ดูแลระบบ 106
8 คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ ร่วมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น (ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอธารโต) พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 ผู้ดูแลระบบ 110
9 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการปฐมนิเทศและทำสัญญา ยืนยันสิทธิ์นักเรียน นักศึกษาโครงการทุนอุดหนุนนักเรียน นักศึกษาเรียนดีมีความสามรถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมผู้ปกครอง ในวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 ผู้ดูแลระบบ 96
10 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสาคร บุญเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต ในวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 ผู้ดูแลระบบ 118

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL