ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerc) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 129
22 การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 137
23 การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การเขียนแบบโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมบิลคอนโทรลเลอร์ ( PLC ) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 135
24 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 149
25 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน มารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 138
26 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การออกแบบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 126
27 การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 133
28 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 129
29 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 130
30 การแข่งขันโปรแกรมบัญชี ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 125

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL