ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 126
32 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 137
33 การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยมีผูแทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 138
34 นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมีนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 135
35 วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 137
36 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ พบปะคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ อาคารปฎิบัติการโรงแรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 129
37 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ เยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 132
38 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ ร่วมพบปะและให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 123
39 สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 134
40 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 121

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL