ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 214
42 กิจกรรมประกวดร้องเพลง SINGING CONTEST STOP THE WAR ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 159
43 การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิคดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 148
44 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 151
45 นายพสันต์ จันทร์สว่าง ครูช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพเบตง ออกนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส.1 ทวิภาคี แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 149
46 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสุขยางค์ทางไปด่านพรมแดน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 145
47 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ฯ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 149
48 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิปฏิบัติการสร้าง Application เพื่อใช้บูรณาการในรายวิชาโครงการระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 163
49 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียน นักศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 1328
50 คณะผู้บริหาร ร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญาฝึกอาชีพ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ของนักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 493

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL