JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสภากาแฟโต๊ะเล็กพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ เรือนจำชั่วคราวทุ่งปูโป๊ะ ต.ยะรม วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในสภากาแฟโต๊ะเล็กพร้อมรับประทานอาหารเช้า
ณ เรือนจำชั่วคราวทุ่งปูโป๊ะ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา วันที่ 23 กรกฏาคม 2562

alt

alt

alt

alt

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้รับทุนการศึกษาประเทศจีน สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพเบตง
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้รับทุนการศึกษาประเทศจีน
สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ณ สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ต. เบตง อ. เบตง จ. ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เยี่ยมอาการป่วยและพบปะสร้างขวัญกำลังใจ นางสาวสุธามาศ สาเล็ง วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายธนะรัชต์ จุลรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เยี่ยมอาการป่วยและพบปะสร้างขวัญกำลังใจ นางสาวสุธามาศ สาเล็ง
ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ หมูบ้านกุนุงจนอง อ. เบตง จ. ยะลา 

อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีของดีเมืองเบตงและกิ่งกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมจัดบูธสาธิตการทำอาหารและแสดงสินค้าในงานประเพณีของดีเมืองเบตงและกิ่งกาชาด ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสภากาแฟโต๊ะเล็กพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ เรือนจำชั่วคราวทุ่งปูโป๊ะ ต.ยะรม วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสภากาแฟโต๊ะเล็กพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ เรือนจำชั่วคราวทุ่งปูโป๊ะ ต.ยะรม วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

 • พิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้รับทุนการศึกษาประเทศจีน สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

  พิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้รับทุนการศึกษาประเทศจีน สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เยี่ยมอาการป่วยและพบปะสร้างขวัญกำลังใจ นางสาวสุธามาศ สาเล็ง วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เยี่ยมอาการป่วยและพบปะสร้างขวัญกำลังใจ นางสาวสุธามาศ สาเล็ง วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

 • ประเพณีของดีเมืองเบตงและกิ่งกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2562

  ประเพณีของดีเมืองเบตงและกิ่งกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2562

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

คลิกเพื่อลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)
แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส.  2/2560
เกณฑ์การแข่งขัน ทักษะ สิงประดิษฐ์ 2560

ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

ใบปะหน้าขออนุมัติแบบบันทึกผลการเรียน 1/2560

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์ม สผ.2560 download

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  หนุ่มอินเดียเคราะห์ร้าย ผึ้งนางพญาบินเกาะกางเกงบริเวณเป้าด้านหลัง ทำให้ผึ้งตัวอื่นๆ แห่บินมาทำรัง ลั่นเป็นปรากฏการณ์สุดแปลก
Read more...
  นานๆ จะมีเวลาได้ไปพักผ่อนเติมความหวานให้ชีวิตคู่กับเขาบ้าง สำหรับพิธีกรหนุ่มคิวทอง กันต์ กันตถาวร
Read more...
  โรงเรียนตั้งกรรมการสอบ ครูแชทตื๊อเด็กนักเรียนสาวออกไปพบนอกโรงเรียน จ่ายค่าเสียเวลา 5 พันบาท
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายวิทยา  ตั่นยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

RMS 2016

link


การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้35
mod_vvisit_counterเมื่อวาน63
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้98
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา456
mod_vvisit_counterเดือนนี้1635
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา2052
mod_vvisit_counterทั้งหมด232583

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 34.204.179.0
,
Today: ส.ค. 26, 2019