JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะประกอบและตรวจสอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะประกอบและตรวจสอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมชม ให้กำลังใจ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดไทยสากล วันที่ 2 ธันวาคม 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมชม ให้กำลังใจ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดไทยสากล(สตริง)และประกวดเพลงสากล ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมรอยัล
ภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง และคณะ เข้าเยี่ยมเยียน และรับฟังความเห็น พร้อมแลกเปลียนข้อเสนอแนะในการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง และคณะ เข้าเยี่ยมเยียน และรับฟังความเห็น พร้อมแลกเปลียนข้อเสนอแนะในการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง โดยมีนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม อวท.วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและพบปะนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและพบปะนายวิทยา ตั่นยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ และคณะผู้บริหารวิทยาลัย ฯ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพเบตง 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะประกอบและตรวจสอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะประกอบและตรวจสอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมชม ให้กำลังใจ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดไทยสากล วันที่ 2 ธันวาคม 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมชม ให้กำลังใจ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดไทยสากล วันที่ 2 ธันวาคม 2562

 • พิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

  พิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 • นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง และคณะ เข้าเยี่ยมเยียน และรับฟังความเห็น พร้อมแลกเปลียนข้อเสนอแนะในการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

  นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง และคณะ เข้าเยี่ยมเยียน และรับฟังความเห็น พร้อมแลกเปลียนข้อเสนอแนะในการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 • นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและพบปะนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

  นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและพบปะนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

การขายพัสดชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)
แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส.  2/2560
ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

ใบปะหน้าขออนุมัติแบบบันทึกผลการเรียน 1/2560

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์ม สผ.2560 download

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  ปักกิ่งเตรียมเปลี่ยนอาคารอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยแห่งใหม่ภายในเวลาเพียง 6 วัน
Read more...
  เกือบไปแล้ว ไฟไหม้รถพ่วง 18 ล้อ คนขับไม่รู้ตัว จนกระทั่งคันหลังตะโกนบอก
Read more...
  ฟังกันเลย Sanook คลุกข่าวเช้า 18 ก.พ. 63 รอเคาะมติ ครม. หยุดยาว 9 วัน - ใบเฟิร์น พัสกร จ่อแถลงปมแฟนหนุ่มคบซ้อน
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

นายณรงค์ แผ้วพลสง
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายวิทยา  ตั่นยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

RMS 2016

link


การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดีอนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้25
mod_vvisit_counterเมื่อวาน70
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้161
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา405
mod_vvisit_counterเดือนนี้1049
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1673
mod_vvisit_counterทั้งหมด244325

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 35.175.113.29
,
Today: ก.พ. 18, 2020