เอกสารดาวน์โหลด

งานวางแผนและงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการปี 2563 (1)

แบบฟร์อมโครงการปีงบประมาณ 2563 (6)

แผนปฏิบัติราชการ (10)

รายงานขอซื้อขอจ้าง2561 (1)

เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการขนาดเล็ก 2559 (1)

แบบฟอร์มการฝึก 2558 (2)

รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556 แผนการปฏิบัติการ ปี 2557 (1)

แบบฟอร์มโครงการและสรุปรายงานโครงการ 2557 (4)

รายงานแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 และปแผนปฏิบัติราชการปี 2564 (1)

รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนกปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2565 (1)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 (2)

รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนกปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566 (1)

รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนกปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2567 (1)

แผนพัฒนาการจักการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556-2569 (1)

Powered by Phoca Download